Zwroty

Worek na odpady budowlane Big-Bag

Kupując w naszym sklepie internetowym worek na odpady budowlane Big-Bag masz możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni roboczych bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Jako klientowi platformy poremontowe.pl  przysługuje Ci pełna ochrona zapisana w regulaminie oraz zgodna z przepisami prawa polskiego i europejskiego .

Najważniejsze informacje o zwrotach worka Big-Bag:

  • Proponowany wzór odstąpienia podany jest w regulaminie.
  • Musisz zwrócić worek Big-Bag na własny koszt lub przekazać go osobie upoważnionej przez właściciela poremontowe.pl
  • Jeżeli wartość torby na odpady budowlane Big-Bag będzie zmniejszona w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zostaniesz obciążony utratą jej wartości.

Usługa podstawienia kontenera na gruz i odbioru odpadów budowlanych

Zamawiając usługę podstawienia kontenera na odpady budowlane, gruz żądasz rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i przyjmujesz do wiadomości, że wykonując prawo odstąpienia po zgłoszeniu tego żądania, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

Najważniejsze informacje o zwrotach kontenerów na odpady budowlane i odstąpieniu od usługi:

  • Masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli samochód z kontenerem na odpady budowlane wyjechał już z bazy, to mimo iż kontener jeszcze do Ciebie nie dotarł, będziesz obciążony za rzeczywiście poniesione koszty.
  • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
  • Masz obowiązek oddać wypożyczony kontener w stanie niepogorszonym oraz pusty, bez drobnych odpadów lub śmieci.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w kilku literalnie wymienionych przypadkach wskazanych w regulaminie serwisu poremontowe.pl.